Yrd. Doç. Dr. AYTEKİN ERDEM NKUAVES

Kimlik Bilgileri

Yrd. Doç. Dr. AYTEKİN ERDEM

T: (0282) 250 4080

M aerdem@nku.edu.tr

W aerdem.cv.nku.edu.tr

Kurum Bilgileri
Birim:Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
Bölüm:Elektronik Haberleşme Teknolojisi
Ana Bilim Dalı:
Doktora
Üniversite: TRAKYA ÜNİVERSİTESİ
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul:FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
Bölüm / Program / Anabilim Dalı:FİZİK
Öğrenim Yılları: 1992
Tez:
Yüksek Lisans
Üniversite: TRAKYA ÜNİVERSİTESİ
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul:FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
Bölüm / Program / Anabilim Dalı:FİZİK
Öğrenim Yılları: 1987
Tez:
Lisans
Üniversite: ANKARA ÜNİVERSİTESİ
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul:FEN FAKÜLTESİ
Bölüm / Program / Anabilim Dalı:FİZİK
Öğrenim Yılları: 1976
Tez:
Yabancı Dil Bilgileri
İngilizce:Orta
Akademik Görevler
Yrd. Doç. Dr. NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU / ELEKTRONİK VE OTOMASYON / ELEKTRONİK HABERLEŞME
2006-
Yrd. Doç. Dr. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ
TEKİRDAĞ MESLEK YÜKSEKOKULU / TEKNİK BİLİMLER / ELEKTRONİK HABERLEŞME
1996-2006
Öğr. Gör. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ
TEKİRDAĞ MESLEK YÜKSEKOKULU / ELEKTRONİK
1982-1996
İdari Görevler
MYO/Yüksekokul Müdürü NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
2007-2008
MYO/Yüksekokul Müdürü TRAKYA ÜNİVERSİTESİ
1997-2004
Üniversite Dışı İş Deneyimi
Yük.Mühendis PTT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TELGRAF-TELEFON DAİRESİ BAŞKANLIĞI 1976-1978
Üniversiteler Arası Kurul Bilim Alanı Bilgileri
Eğitim Bilimleri ve Öğretmen Yetiştirme Temel Alanı / Ortaöğretim Fen ve Matematik Alanlar Eğitimi
Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler
1. TAYMAZ A., TUTAY A., PARLAR E., CANER S., EDDY N. W., ERDEM A., Track Structure Model for event Spectra from Energetic Ions, Balkan Physics Letters, vol. 7, pp. 80-86, 1999.
Özgün Makale
Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler
1. KAVCAR N., ERDEM A., Fizik Öğretim Programları İle Fizik Ders Kitaplarının Proje Tabanlı Öğrenme Açısından İncelenmesi, Online Fen Eğitimi Dergisi, cilt 1, ss. 11-44, 2017.
Özgün Makale Ulakbim
2. UZAL G., ERDEM A., ERSOY Y., Bir Grup Matematik ve Fen Bilimleri Öğretmeninin Sınıf İçinde Gerçekleştirdikleri Öğretim Etkinliklerinin İncelenmesi, Buca Eğitim Fakültesi Dergisi, ss. 6485, 2015.
Özgün Makale INDEXCOPERNICUS, GOOGLE SCHOLAR, ASOS INDEX Erişim Linki
3. ERDEM A., UZAL G., ERSOY Y., Proje değerlendirme ölçeğinin uygulamasının analizi: fen bilimleri öğretmen projeleri örneği, Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi Dergisi, ss. 79-94, 2014.
Özgün Makale INDEX COPERNICUS,GOOGLE SCHOLAR,ASOS INDEX
4. ÖNEN F., E. A., U. G., G. A., Öğretmenlerin Yapılandırmacı Programının Uygulanabilirliğine ve Alanla İlgili Kitapların Yeterliliğine İlişkin Görüşleri Tekirdağ Örneği, Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi (EFMED), cilt 5, ss. 115-137, 2011.
Özgün Makale Erişim Linki
5. , ÖNEN,F.,ERDEM,A.,UZAL,G.,GÜRDAL,A.. Öğretmenlerin Yapılandırmacı Programının Uygulanabilirliğine ve Alanla İlgili Kitapların Yeterliliğine İlişkin Görüşleri: Tekirdağ Örneği, Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi (EFMED), cilt 5, ss. 115-137, 2011.
Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makaleler
6. UZAL G., E. A., Ö. F., G. A., Basit Araç Gereçlerle Yapılan Fen Deneyleri Konusunda Öğretmen Görüşleri ve Gerçekleştirilen Hizmet İçi Eğitimin Değerlendirilmesi, Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi (EFMED), cilt 4, ss. 64-84, 2010.
Özgün Makale Erişim Linki
7. , ERDEM,A.,UZAL,G.,ERSOY,Y.. Türk Fizik Vakfı Öğretmen Eğitimi Etkinlikleri: Mesleki Gelişme Program Modelini Değerlendirme, Türk Fen Eğitimi Dergisi, cilt 7, 2010.
Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makaleler
8. ERDEM A., U. G., E. Y., Türk Fizik Vakfı Öğretmen Eğitimi Etkinlikleri Mesleki Gelişme Program Modelini Değerlendirme, Türk Fen Eğştim Dergisi, cilt 7, ss. 88-104, 2010.
Özgün Makale Erişim Linki
9. UZAL G., E. A., E. Y., Bilgisayar Destekli Fen Bilgisi Fizik Eğitimi Öğretmenlerin Genel Eğilimleri ve Gereksinimleri, Milli Eğitim Dergisi, cilt 38, ss. 380-390, 2009.
Özgün Makale Endekste taranmıyor Erişim Linki
10. ÖZDEN M., AYDIN M., ERDEM A., EKMEKÇİ S., Öğretmenlerin proje tabanlı fen öğretimi konusunda görüşlerinin değerlendirilmesi, Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, cilt 8, ss. 92-102, 2009.
Özgün Makale EBSCO HOST,ULAKBİM,ASOS,DOAJ,INDEX COPERNICUS,ARASTIRMAX,CITE FACTOR Erişim Linki
11. ÖNEN F., S. M., E. A., U. G., G. A., Hizmet İçi Eğitime Katılan Fen Bilgisi Öğretmenlerinin Öğretim Tekniklerine İlişkin Bilgilerindeki Değişimin Tesbiti Tekirdağ Örneği, Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD), cilt 9, ss. 45-57, 2008.
Özgün Makale Erişim Linki
12. , ERDEM, A., UZAL, G., ERSOY, Y.. Öğretmenler gelişmeleri sürekli izliyor ve yenilikleri ediniyor mu?, Cumhuriyet Bilim Teknik, 2006.
Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar
13. ERDEM A., Ses Basınç Seviyeleri ve Kelime Anlaşılabilirliğinin İncelenmesi, Trakya üniversitesi Bilimsel Araştırmalar Dergisi, cilt 1, ss. 1-8, 2000.
Özgün Makale
Yazılan ulusal kitaplar veya kitaptaki bölümler
1. ERSOY Y., U. G., E. A., Fen Fizik Öğretimi I: Açılımlar, Gelişmeler, Yeni Yaklaşımlar, Yayın Yeri: Nobel Yayın Dağıtım, Editör: ERSOY YAŞAR, UZAL GÜRCAN, ERDEM AYTEKİN, 2010.
Bilimsel Kitap
2. ERDEM A., Fen/Fizik Öğretimi II: Laboratuvar Etkinlikleri, Deneyler, Yayın Yeri: Nobel Yayın Dağıtım, Editör: ERSOY YAŞAR, UZAL GÜRCAN, ERDEM AYTEKİN, 2010.
Bilimsel Kitap
3. ERDEM A., UZAL G., ERSOY Y., Fen Bilgisi/Fizik Öğretmenlerinin Eğitim Sorunları: Gelişmeleri Sürekli İzlemeleri ve Gerekli Yenilikleri Edinmeleri, Yayın Yeri: TÜRK FİZİK VAKFI YAYINI, 2006.
Araştırma (Tez Hariç) Kitabı
Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında (proceedings) basılan bildiriler
1. KAVCAR N., ERDEM A., Analysis of Physics Textbooks for 10th and 11th Grades in Accordance with the 2013 Secondary School Education Programme from the Perspective of Project Based Learning, Turkish Physical Society 32 nd International Physics Congress (06.09.2016-09.09.2016).
Özet bildiri
2. ERDEM A., UZAL G., ERSOY Y., The Need for Professional Development in Technology Supported Physics Teaching Teachers Opinions, Turkish Physical Society 32 nd International Physics Congress (06.09.2016-09.09.2016).
Özet bildiri
3. ERDEM A., UZAL G., ERSOY Y., Fen Matematik Öğretmenlerinin Öğretmeye ve Öğrenmeye İlişkin Anlayışları ve İnançları, 3.Uluslararası Avrasya Eğitim Araştırmaları Kongresi (31.05.2016-03.06.2016).
Özet bildiri Erişim Linki
4. UZAL G., ERDEM A., ERSOY Y., Fizik Öğretmenlerinin Teknoloji KullanımYeterliklerini Geliştirmeleri Yönünde Yönetici Görüşleri, 3.Uluslararası Avrasya Eğitim Araştırmaları Kongresi (31.05.2016-03.06.2016).
Özet bildiri Erişim Linki
5. , (27.05.2009-29.05.2009).
Tam metin bildiri
6. , (16.05.2007-18.05.2007).
Tam metin bildiri
7. , (01.01.2007-).
Tam metin bildiri
8. , (22.09.2005-24.09.2005).
Tam metin bildiri
9. , (22.09.2005-24.09.2005).
Tam metin bildiri
10. , (24.11.2004-26.11.2004).
Tam metin bildiri
11. , (08.10.2004-10.10.2004).
Tam metin bildiri
12. , (20.10.2003-22.10.2003).
Tam metin bildiri
13. UZAL G., ERDEM A., AÇIKGÖZ A. F., EKER S., The Competences of Special Educational Information of The Lectureres in Vocational and Technical Education, IVETA Bölgesel Konferansı(Doğu Avrupa ve Orta Asya) Mesleki-Teknik Eğitimde Bölgesel ve Uluslararası İşbirliği (20.10.2003-22.10.2003).
Tam metin bildiri Erişim Linki
14. ERDEM A., AÇIKGÖZ A. F., Competence and Quality Assurance of Education in Vocational Colleges, IVETA Conference 1998 Quality Matters in International Vocational Education and Training (31.08.1998-02.09.1998).
Tam metin bildiri
Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler
1. , .
Tam metin bildiri
2. , .
Tam metin bildiri
3. , .
Tam metin bildiri
4. , .
Tam metin bildiri
5. , .
Tam metin bildiri
6. , .
Özet bildiri
7. , .
Özet bildiri
8. , .
Özet bildiri
Ulusal Projeler
1. Liselerde Teknoloji DEstekli Fizik Öğretimi Bir Grup Öğretmenin Görüşleri ve Gereksinimi, Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi, Yürütücü, 13.02.2014-14.11.2016.
2. Fen Bilgisi/Fizik Öğretmenlerinin Eğitim Sorunları: Gelişmeleri Sürekli İzlemeleri veGerekli Yenilikleri Edinmeleri, Diğer Kamu Kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları Hariç) Destekli Proje, Yürütücü, 03.05.2004-03.11.2005.