Dr. Öğr. Üyesi AYTEKİN ERDEM NKUAVES

Kimlik Bilgileri

Dr. Öğr. Üyesi AYTEKİN ERDEM

T: (0282) 250 4080

M aerdem@nku.edu.tr

W aerdem.cv.nku.edu.tr

Kurum Bilgileri
Birim:Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
Bölüm:Elektronik Haberleşme Teknolojisi
Ana Bilim Dalı:
Doktora
Üniversite: TRAKYA ÜNİVERSİTESİ
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul:FEN FAKÜLTESİ
Bölüm / Program / Anabilim Dalı:FİZİK BÖLÜMÜ / GENEL FİZİK ANABİLİM DALI
Öğrenim Yılları: 1988-1992
Tez: Muradiye Camii’nin akustik karekteristikleri üzerine bir araştırma (1992)
Yüksek Lisans
Üniversite: TRAKYA ÜNİVERSİTESİ
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul:FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ
Bölüm / Program / Anabilim Dalı:
Öğrenim Yılları: 1985-1987
Tez: Foto-iletkenlik ölçüleri için uygun silisyum numunelerin hazırlanması (1987)
Lisans
Üniversite: ANKARA ÜNİVERSİTESİ
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul:MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
Bölüm / Program / Anabilim Dalı:FİZİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ / FİZİK MÜHENDİSLİĞİ PR.
Öğrenim Yılları: 1971-1977
Tez:
Yabancı Dil Bilgileri
İngilizce:Orta
Akademik Görevler
Dr. Öğr. Üyesi NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
TEKNİK BİLİMLER MYO / ELEKTRONİK VE OTOMASYON
2018-
Yrd. Doç. Dr. NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU / ELEKTRONİK VE OTOMASYON / ELEKTRONİK HABERLEŞME
2006-
Yrd. Doç. Dr. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ
TEKİRDAĞ MESLEK YÜKSEKOKULU / TEKNİK BİLİMLER / ELEKTRONİK HABERLEŞME
1996-2006
Öğr. Gör. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ
TEKİRDAĞ MESLEK YÜKSEKOKULU / ELEKTRONİK PR.
1982-1996
İdari Görevler
MYO/Yüksekokul Müdürü NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU
2008-2011
MYO/Yüksekokul Müdürü NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU
2008-2008
MYO/Yüksekokul Müdürü NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
MESLEK YÜKSEKOKULU
2007-2008
MYO/Yüksekokul Müdürü TRAKYA ÜNİVERSİTESİ
MARMARA EREĞLİSİ MESLEK YÜKSEKOKULU
1997-2004
MYO/Yüksekokul Müdür Yrd. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ
TEKİRDAĞ MESLEK YÜKSEKOKULU
1986-1990
Üniversite Dışı İş Deneyimi
EKSPER-YÜKSEK MÜH. DENİZ UYDU HABERLEŞME ŞUBESİ 1976-1978
Üniversiteler Arası Kurul Bilim Alanı Bilgileri
Eğitim Bilimleri ve Öğretmen Yetiştirme Temel Alanı /
Fizik Eğitimi
Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler
1. ERDEM A., UZAL G., SAKA M., High School Students’ Proficiency Perceptions to the Usage of Technology Products at Physics Lessons, The Turkish Online Journal of Educational Technology, vol. 17, pp. 55-67, 2018.
Özgün Makale Education Research Index, ERIC, EBSCO Online, EBSCO CD Database, The AERA SIG Communication of Research, Australian Goverment, EDNA ONLINE- Education Network Australian, Texshare Database, The Lister Hill Library, of the Health Sciences, The University of Oklohoma Libraries, Williams College Librarries, The University of Sheffield Library, University of Alberta,SERVICE COMMUN DE LA DOCUMENTATION - Revues electroniques, HEAL- Hellenic Academic Libraries, University of Maryland, The University of Tennessee, Wittenberg University, Cabell’xxs Directories, Index Copernicus Journal Master List, The University of Liverpool Erişim Linki
2. ERDEM A., Liselerdeki Fizik Eğitiminde Teknolojinin Kullanımına Yönelik Öğretmen Görüşlerinin İncelenmesi, Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, vol. 11, pp. 505-520, 2018.
Özgün Makale EBSCO,MLA, DOAJ,Proquest CSA, Scienfitic Commons, BC ELN,Ulrichsweb,Index Islamicus,SSRN, ICAAP,Index Copernicus,J_Gate,Journal Seek, ASOS Index,Journal Database,TEI,Sıop SocIndex,Pubget, WorldCat Erişim Linki
3. METE H., ERDEM A., UZAL G., HÜYÜK D., TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULUÖĞRENCİLERİNİN EĞİTİM-ÖĞRETİM İLE İLGİLİGÖRÜŞLERİNİN İNCELENMESİ, HUMANITAS - Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi, vol. 6, pp. 191-203, 2018.
Özgün Makale Erişim Linki
4. ERDEM A., UZAL G., Liselerde Fizik Eğitimini İyileştirme Yönünde Teknolojinin Kullanılmasına Yönelik Yönetici Görüşleri, Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, vol. 11, pp. 382-392, 2018.
Özgün Makale EBSCO, MLA, Proquest CSA, Scientific Commons, BC ELN, Ulrichsweb, Index Islamicus, SSRN, ICAAP, Index Copernicus, J-Gate, Journal Seek, ASOS Index, Journal Database, TEI, Sıop Socindex, Citefactor, GlobalImpactFactor(GIF), Pubget, DRJI and WorldCat, ISAM vb. Erişim Linki
5. ERDEM A., UZAL G., Ölçek geliştirme çalışması-I: Fizik eğitiminde teknoloji kullanımına yönelik öğrenci görüşleri, International Journal of Human Sciences, vol. 15, pp. 509-526, 2018.
Özgün Makale Google Scholar,CrossRef Indexing,IJHS European Community Research Portal: EBSCO HOST, OpenAIRE, WorldCat, Sakarya University, Michigan State Üniversity MSU Libraries, TO-KAT Ulusal Toplu Katalog, asos, Scilit, Genamics, Index Copernicus International,J-Gate Erişim Linki
6. ERDEM A., UZAL G., Öğretmenlerin Teknoloji Destekli Fizik Öğretimindeki Mesleki Gelişim Gereksinimlerinin Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi, Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, vol. 10, pp. 710-718, 2017.
Özgün Makale EBSCO, MLA, Proquest CSA (Linguistics and Language Behavior Abstracts, Sociological Abstracts), Scientific Commons, BC ELN, Ulrichsweb, Index Islamicus, SSRN, ICAAP, Index Copernicus, J-Gate, Journal Seek, ASOS Index, Journal Database, TEI, SIOP SocIndex, Acarindex, Citefactor, GlobalImpactFactor (GIF), Pubget, DRJI and WorldCat, İSAM vb Erişim Linki
7. TAYMAZ A., TUTAY A., PARLAR E., CANER S., EDDY N. W., ERDEM A., Track Structure Model for event Spectra from Energetic Ions, Balkan Physics Letters, vol. 7, pp. 80-86, 1999.
Özgün Makale
Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler
1. METE H., UZAL G., ERDEM A., HÜYÜK D., ÖĞRETİM ELEMANLARININ BAKIŞ AÇISINDAN GIDA TEKNİKERLİĞİ ÖĞRETİMİNİN DURUMU: NİTEL BİR ANALİZ, ELEKTRONİK SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ, cilt 17, ss. 471-481, 2018.
Özgün Makale Erişim Linki
2. KAVCAR N., ERDEM A., Fizik Öğretim Programları İle Fizik Ders Kitaplarının Proje Tabanlı Öğrenme Açısından İncelenmesi, Online Fen Eğitimi Dergisi, cilt 1, ss. 11-44, 2017.
Özgün Makale Ulakbim
3. KAVCAR N., ERDEM A., Fizik Öğretim Programları İle Fizik Ders Kitraplarının Proje Tabanlı Öğrenme Açısından İncelenmesi, Online Fen Eğitimi Dergisi, cilt 2, ss. 11-44, 2017.
Özgün Makale Endekste taranmıyor Erişim Linki
4. UZAL G., ERDEM A., ERSOY Y., Bir Grup Matematik ve Fen Bilimleri Öğretmeninin Sınıf İçinde Gerçekleştirdikleri Öğretim Etkinliklerinin İncelenmesi, Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi Dergisi, ss. 6485, 2015.
Özgün Makale INDEXCOPERNICUS, GOOGLE SCHOLAR, ASOS INDEX Erişim Linki
5. ERDEM A., Proje değerlendirme ölçeğinin uygulamasının analizi: fen bilimleri öğretmen projeleri örneği, Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi Dergisi, ss. 79-94, 2014.
Özgün Makale INDEX COPERNICUS,GOOGLE SCHOLAR,ASOS INDEX
6. ÖNEN F., E. A., U. G., G. A., Öğretmenlerin Yapılandırmacı Programının Uygulanabilirliğine ve Alanla İlgili Kitapların Yeterliliğine İlişkin Görüşleri Tekirdağ Örneği, Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi (EFMED), cilt 5, ss. 115-137, 2011.
Özgün Makale Erişim Linki
7. ÖNEN ÖZTÜRK F., ERDEM A., UZAL G., GÜRDAL A., Öğretmenlerin Yapılandırmacı Programının Uygulanabilirliğine ve Alanla İlgili Kitapların Yeterliliğine İlişkin Görüşleri:Tekirdağ Örneği, Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi, cilt 5, ss. 115-137, 2011.
Özgün Makale Ulakbim TR Dizin, AERA Special Interest Group, Asian Education Index, Asos, Educational Network for Australia (Edna), Genomics JournalSeek, Index Copernicus,EBSCO- Education Rresearch Complete Erişim Linki
8. UZAL G., E. A., Ö. F., G. A., Basit Araç Gereçlerle Yapılan Fen Deneyleri Konusunda Öğretmen Görüşleri ve Gerçekleştirilen Hizmet İçi Eğitimin Değerlendirilmesi, Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi (EFMED), cilt 4, ss. 64-84, 2010.
Özgün Makale Erişim Linki
9. UZAL G., ERDEM A., ÖNEN ÖZTÜRK F., GÜRDAL A., Basit Araç Gereçlerle Yapılan Fen Deneyleri Konusunda Öğretmen Görüşleri ve Gerçekleştirilen Hizmet İçi Eğitimin Değerlendirilmesi, Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi (elektronik), cilt 4, ss. 64-84, 2010.
Özgün Makale Ulakbim TR Dizin, AERA Special Interest Group, Asian, EducationIndex, Asos,Educational Network for Austraila (Edna), Genomics JournalSeek,Index Copernicus, EBSCO- Education Research Copmlete Erişim Linki
10. ERDEM A., UZAL G., ERSOY Y., Türk Fizik Vakfı Öğretmen Eğitimi Etkinlikleri Mesleki Gelişme Program Modelini Değerlendirme, Türk Fen Eğitim Dergisi, cilt 7, ss. 88-104, 2010.
Özgün Makale ProQuest, The Asian Education Index, The Directory of Open Access Journals – DOAJ, The AERA SIG, Communication of Research Zeitschriftendatenbank (ZDB), EBSCOhost® Electronic Journals Service, Ulrich’s Periodicals Directory, Index Copernicus, EBSCO Education Research Complete,Education Research Index, Education Research Abstract (ERA), SCOPUS, ULAKBIM Sosyal Bilimler Veri Tabanı, Elsevier Erişim Linki
11. ÖZDEN M., AYDIN M., ERDEM A., EKMEKÇİ S., Öğretmenlerin proje tabanlı fen öğretimi konusunda görüşlerinin değerlendirilmesi, Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, cilt 8, ss. 92-102, 2009.
Özgün Makale EBSCO HOST,ULAKBİM,ASOS,DOAJ,INDEX COPERNICUS,ARASTIRMAX,CITE FACTOR Erişim Linki
12. UZAL G., ERDEM A., ERSOY Y., Bilgisayar Destekli Fen Bilgisi/Fizik Eğitimi: Öğretmenlerin Genel Eğilimleri ve Greksinimleri, Milli Eğitim Dergisi, cilt 38, ss. 380-390, 2009.
Derleme Makale TR DİZİN Erişim Linki
13. UZAL G., E. A., E. Y., Bilgisayar Destekli Fen Bilgisi Fizik Eğitimi Öğretmenlerin Genel Eğilimleri ve Gereksinimleri, Milli Eğitim Dergisi, cilt 38, ss. 380-390, 2009.
Özgün Makale Endekste taranmıyor Erişim Linki
14. ÖNEN ÖZTÜRK F., SAKA M., ERDEM A., UZAL G., GÜRDAL A., Hizmet İçi Eğitime Katılan Fen Bilgisi Öğretmenlerinin Öğretim Tekniklerine İlişkin Bilgilerindeki Değişiminin Tesbiti: Tekirdağ Örneği, Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD), cilt 9, ss. 45-57, 2008.
Özgün Makale DOAJ,tei,Asos,SOBIAD Tübitak ULAKBİM Erişim Linki
15. ÖNEN F., S. M., E. A., U. G., G. A., Hizmet İçi Eğitime Katılan Fen Bilgisi Öğretmenlerinin Öğretim Tekniklerine İlişkin Bilgilerindeki Değişimin Tesbiti Tekirdağ Örneği, Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD), cilt 9, ss. 45-57, 2008.
Özgün Makale Erişim Linki
16. ERDEM A., Ses Basınç Seviyeleri ve Kelime Anlaşılabilirliğinin İncelenmesi, Trakya üniversitesi Bilimsel Araştırmalar Dergisi, cilt 1, ss. 1-8, 2000.
Özgün Makale
Yazılan ulusal kitaplar veya kitaptaki bölümler
1. ERDEM A., UZAL G., ERSOY Y., Fen Fizik Öğretimi I: Açılımlar Gelişmeler Yeni Yaklaşımlar, Bölüm: Bir Grup Fen Bilgisi/Fizik Öğretmeninin Hizmet İçi Eğitim Gereksinimi, Yayın Yeri: Nobel Yayın Dağıtım, Editör: ERSOY YAŞAR, UZAL GÜRCAN, ERDEM AYTEKİN, 2010.
Bilimsel Kitap
2. UZAL G., ERDEM A., ERSOY Y., Fen Fizik Öğretimi II Laboratuvar Etkinlikleri Deneyler, Bölüm: Fen/Fizik Eğitiminde İleri Hesap Makinesi Destekli Laboratuvar Teknolojisi ve Kullanımı, Yayın Yeri: Nobel Yayın Dağıtım, Editör: ERSOY YAŞAR, UZAL GÜRCAN, ERDEM AYTEKİN, 2010.
Bilimsel Kitap
3. ERSOY Y., ERDEM A., UZAL G., HÜYÜK D., Fen/Fizik Öğretimi II: Laboratuvar Etkinlikleri, Deneyler, Bölüm: Teknoloji Destekli Fizik Deneyleri II: Denety Verileri ve Matematiksel Modelleme, Yayın Yeri: NOBEL YAYIN DAĞITIM, Editör: ERSOY YAŞAR, UZAL GÜRCAN., ERDEM A.YTEKİN, 2010.
Bilimsel Kitap
4. ERDEM A., UZAL G., ERSOY Y., Fen Bilgisi Fizik Öğretmenlerinin Eğitim Sorunları Gelişmeleri Sürekli İzlemeleri ve Gerekli Yenilikleri Edinmeleri, Yayın Yeri: TÜRK FİZİK VAKFI YAYINI, 2006.
Araştırma (Tez Hariç) Kitabı
Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında (proceedings) basılan bildiriler
1. UZAL G., ERDEM A., HÜYÜK D., Fizik Öğretmenlerinin Teknoloji Destekli Laboratuvar Etkinliklerindeki Kısıtlar ve Engeller ile İlgili Görüşleri, ULEAD 2018 Annual Congress: ICRE (09.05.2018-11.05.2018).
Özet bildiri Erişim Linki
2. ERDEM A., UZAL G., HÜYÜK D., Liselerdeki Fizik Eğitiminde Teknoloji Kullanımına Yönelik Yönetici Görüşleri, ULEAD 2018 Annual Congress: ICRE (09.05.2018-11.05.2018).
Özet bildiri Erişim Linki
3. UZAL G., METE H., ERDEM A., HÜYÜK D., ALTAY S., Meslek Yüksekokullarında Ekmek Yapma Makinesi Kullanımının Uygulamalı Eğitimi: NKÜ Teknik Bilimler MYO Gıda Teknolojisi Programı Örneği, ulead 2018 Annual Congress: ICRE (09.05.2018-11.05.2018).
Özet bildiri Erişim Linki
4. METE H., ERDEM A., UZAL G., HÜYÜK D., ALTAY S., MESLEK YÜKSEKOKULLARINDA UYGULAMALI DERSLERDE YAŞANAN ZORLUKLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ: NKÜ TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU GIDA TEKNOLOJİSİ PROGRAMI ÖRNEĞİ, ULEDA 2018 Annual Congress: ICRE (09.05.2018-11.05.2018).
Özet bildiri Erişim Linki
5. ERDEM A., METE H., UZAL G., ALTAY S., HÜYÜK D., Öğrencilerin Meslek Yüksekokulu ve Üniversite Memnuniyeti: NKÜ Teknik Bilimler MYO Örneği, ULEAD 2018 Annual Congress: ICRE (09.05.2018-11.05.2018).
Özet bildiri Erişim Linki
6. METE H., ERDEM A., UZAL G., HÜYÜK D., ALTAY S., ÖĞRENCİLERİN ÖĞRETİM ELEMANI VE DANIŞMAN MEMNUNİYETİ: NKÜ TEKNİK BİLİMLER MYO ÖRNEĞİ, ULEAD 2018 Annual Congress: ICRE (09.05.2018-11.05.2018).
Özet bildiri Erişim Linki
7. UZAL G., METE H., ERDEM A., HÜYÜK D., Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin Eğitim-Öğretim İle İlgili 2007 ve 2017 Yıllarındaki Görüşlerinin Karşılaştırılması: Tekirdağ MYO Örneği, ISVET2017 2.Uluslararası Yükseköğretimde Mesleki Eğitim ve Öğretim Sempozyumu (12.10.2017-14.10.2017).
Özet bildiri Erişim Linki
8. METE H., ERDEM A., UZAL G., HÜYÜK D., Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin Mesleki Gelecekleri ve Endüstri Stajları İle İlgili Görüşleri, ISVET 2017 2.ULUSLARARASI YÜKSEKÖĞRETİMDE MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SEMPOZYUMU (12.10.2017-14.10.2017).
Özet bildiri Erişim Linki
9. ERDEM A., HÜYÜK D., METE H., UZAL G., Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin Öğrenme Ortamı ve Öğretim Elemanları İle İlgili Görüşleri, ISVET 2017-2.ULUSLARARASI YÜKSEKÖĞRETİMDE MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SEMPOZYUMU (12.10.2017-14.10.2017).
Özet bildiri Erişim Linki
10. UZAL G., ERDEM A., ERSOY Y., LİSELERDE TEKNOLOJİ DESTEKLİ FİZİK EĞİTİMİNDE ÖĞRETMENLERİN MESLEKİ GELİŞİM GEREKSİNİMİ: YÖNETİCİ GÖRÜŞLERİ, ULEAD 2017 7th International Congress of Research in Education (27.04.2017-29.07.2017).
Özet bildiri
11. METE H., UZAL G., ERDEM A., HÜYÜK D., GIDA TEKNİKERLİĞİ ÖĞRETİMİ KONUSUNDA ÖĞRETİM ELEMANLARININ GÖRÜŞLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ, 7th International Congress of Research in Education (27.04.2017-29.04.2017).
Özet bildiri
12. ERDEM A., UZAL G., ERSOY Y., LİSELERDE FİZİK EĞİTİMİNİ İYİLEŞTİRME YÖNÜNDE TEKNOLOJİNİN KULLANILMASI İLE İLGİLİ YÖNETİCİ GÖRÜŞLERİ, ULEAD 2017 7th International Congress on Research in Education (27.04.2017-29.04.2017).
Özet bildiri
13. METE H., ERDEM A., UZAL G., HÜYÜK D., MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNİN EĞİTİM-ÖĞRETİM İLE İLGİLİ GÖRÜŞLERİ: NKU TEKNİK BİLİMLER MYO ÖRNEĞİ, 7th International Congress of Research in Education (27.04.2017-29.04.2017).
Özet bildiri
14. KAVCAR N., ERDEM A., Analysis of Physics Textbooks for 10th and 11th Grades in Accordance with the 2013 Secondary School Education Programme from the Perspective of Project Based Learning, Turkish Physical Society 32 nd International Physics Congress (06.09.2016-09.09.2016).
Tam metin bildiri
15. ERDEM A., UZAL G., ERSOY Y., The Need for Professional Development in Technology Supported Physics Teaching Teachers Opinions, Turkish Physical Society 32 nd International Physics Congress (06.09.2016-09.09.2016).
Özet bildiri
16. ERDEM A., UZAL G., ERSOY Y., Fen Matematik Öğretmenlerinin Öğretmeye ve Öğrenmeye İlişkin Anlayışları ve İnançları, 3.Uluslararası Avrasya Eğitim Araştırmaları Kongresi (31.05.2016-03.06.2016).
Özet bildiri Erişim Linki
17. UZAL G., ERDEM A., ERSOY Y., Fizik Öğretmenlerinin Teknoloji KullanımYeterliklerini Geliştirmeleri Yönünde Yönetici Görüşleri, 3.Uluslararası Avrasya Eğitim Araştırmaları Kongresi (31.05.2016-03.06.2016).
Özet bildiri Erişim Linki
18. UZAL G., ERDEM A., Fizik Eğitiminde Teknoloji Kullanımına Yönelik Öğrenci Görüşleri: Bir Ölçek Geliştirme Çalışması, ULEAD 2015 Annual Congres:ICRE (08.10.2015-10.10.2015).
Özet bildiri
19. KAVCAR N., ERDEM A., Fizik Öğretim Programları İle Fizik Ders Kitaplarının Proje Tabanlı Fen Öğretimi Açısından İncelelnmesi, 5th International Conference on Research in Education-ICRE (08.10.2015-10.10.2015).
Özet bildiri
20. ERDEM A., UZAL G., ERSOY Y., Bir Grup Fen/Matematik Öğretmeninin Kavramların Öğretimi ve Geliştirilmesi İle İlgili Görüşleri, 9.Uluslararası Balkan Eğitim ve Bilim Kongresi (16.10.2014-18.10.2014).
Özet bildiri
21. UZAL G., ERDEM A., ERSOY Y., Bir Grup Fen Öğretmeninin Laboratuvar Uygulama ve Deney Tasarlama Becerileri Konusundaki Görüşleri, 9.Uluslararası Balkan Eğitim ve Bilim Kongresi (16.10.2014-18.10.2014).
Özet bildiri
22. UZAL G., ERDEM A., ERSOY Y., Bir Grup Fen Bilimleri/Matematik Öğretmeninin Öğrenme-Öğretme Sürecini Yönetmeleri ve Öğretim Yöntemlerinden Yararlanmayla İlgili Yansıttıkları Görüşler, New Issues on Teacher Education International Symposium-ISNITE 2013 (09.05.2013-11.05.2013).
Özet bildiri
23. ERDEM A., UZAL G., ERSOY Y., Bir Grup Fen Bilimleri/Matematik Öğretmeninin Öğretim Programı İle İlgili Yeterlik Düzeyleri ve Bu Yeterlilikleri Edinememe Nedenleri, New Issues on Teacher Education International Symposium -ISNITE2013 (09.05.2013-11.05.2013).
Özet bildiri
24. ERDEM A., ERSOY Y., Teknoloji Destekli/Yardımlı Fizik Deneyi-II: Kahvemi Rahat Rahat İçmek İstiyorum, 3 rd International Computer and Instructional Technologies Symposium (07.10.2009-09.10.2009).
Tam metin bildiri
25. UZAL G., ERDEM A., BABACAN A., Makine Programı Öğrencilerinin İşletmede Yapmış Oldukları Uygulamalı Eğitim Hakkındaki Görüşleri, 1.Uluslararası 5.Ulusal Meslek Yüksekokulları sempozyumu (27.05.2009-29.05.2009).
Özet bildiri
26. DALMIŞ İ. S., CENGİZ S., ERDEM A., UZAL G., Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin İşyeri Eğitiminde Tekirdağ Örneği, 1.Uluslararası 5.Ulusal Meslek Yüksekokulları Sempozyumu (27.05.2009-29.05.2009).
Özet bildiri
27. HÜYÜK D., ERDEM A., UZAL G., Properties of The Industrial Automation Technician: Views of Business Sector, 1 st International 5 th National Vocational Schools Symposium’xx09 (27.05.2009-29.05.2009).
Tam metin bildiri
28. ERSOY Y., UZAL G., ERDEM A., Marmara Bölgesindeki Fen/Fizik Öğretmenlerinin Hizmetiçi Eğitim Sempozyumum, III.Uluslararası Öğretmen Yetiştirme Sempozyumu (04.05.2009-05.05.2009).
Tam metin bildiri
29. ERDEM A., ERSOY Y., Bir Grup Fen Bilgisi/Fizik Öğretmeninin Öğretim Programında Belirlenen Yeni Rollerini Algılaması ve Gereksinimleri, The First International Congres of Educational Research (01.05.2009-03.05.2007).
Tam metin bildiri
30. AYDIN M., EKMEKÇİ S., ÖZDEN M., ERDEM A., Fen Bilgisi Öğretmenlerinin Proje Tabanlı Fen Öğretimi İle İlgili Görüş ve Eğilimlerinin Değerlendirilmesi, 25. Uluslararası Fizik Kongresi (25.09.2008-29.09.2008).
Özet bildiri
31. AYDIN M., EKMEKÇİ S., ÖZDEN M., ERDEM A., Fen ve Teknoloji Öğretmenlerinin Teknoloji Destekli Laboratuar Etkinlikleriyle İlgili Görüşleri., 25. Uluslararası Fizik Kongresi (25.08.2008-29.09.2008).
Özet bildiri
32. OĞUZHAN DİNÇER E., ERDEM A., ÇELTEK M., UZAL G., ERSOY Y., In-service Training of Science/Physics Teachers-I: A New Approach and Flexible Model., The Third International Balkan Scientific Cogress, Interculturality in The Educational Process (22.09.2005-24.09.2005).
Tam metin bildiri
33. ÇELTEK M., UZAL G., OĞUZHAN DİNÇER E., ERDEM A., ERSOY Y., In-Service Training of Science Physics Teachers-II:Difficulties in Teaching and Teachers Needs., The Third International Balkan Scientific Congress, Interculturality in Educational Process (22.09.2005-24.09.2005).
Tam metin bildiri
34. ERDEM A., UZAL G., ERSOY Y., The Views of A Group of Science/Physics Teachers on Laboratory Activities Supported With Technology, IV.International Educational Technology Symposium (24.11.2004-26.11.2004).
Tam metin bildiri
35. UZAL G., ERDEM A., ÇELTEK M., OĞUZHAN DİNÇER E., SANCAR M., Türk Fizik Vakfı Öğretmen Eğitimi Etkinliği-I: Laboratuvar Etkinliklerinden Örnekler, 2 nd International Balkan Education Congres (08.10.2004-10.10.2004).
Tam metin bildiri
36. UZAL G., ERDEM A., AÇIKGÖZ A. F., EKER S., The Competences of Special Educational Information of The Lectureres in Vocational and Technical Education, IVETA Bölgesel Konferansı(Doğu Avrupa ve Orta Asya) Mesleki-Teknik Eğitimde Bölgesel ve Uluslararası İşbirliği (20.10.2003-22.10.2003).
Tam metin bildiri Erişim Linki
37. UZAL G., ERDEM A., AÇIKGÖZ A. F., EKER S., The competences of Special Educational Information of The Lecturers in Vocational and Technical Education, Mesleki-Teknik Eğitimde Bölgesel ve Ulslararası İşbirliği Konferansı-IVETA (20.10.2003-22.10.2003).
Özet bildiri
38. ERDEM A., AÇIKGÖZ A. F., Competence and Quality Assurance of Education in Vocational Colleges, IVETA Conference 1998 Quality Matters in International Vocational Education and Training (31.08.1998-02.09.1998).
Tam metin bildiri
Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler
1. UZAL G., ERDEM A., ERSOY Y., Bir Grup Fen Bilimleri/Matematik Öğretmeninin Sınıfiçinde Gerçekleştirdikleri Öğretim Uygulamalarının Türü ve Sıklığı, XI.Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi (11.09.2014-14.09.2014).
Özet bildiri Erişim Linki
2. ERDEM A., UZAL G., ERSOY Y., Bir Grup Okul Yöneticisinin Fizik Öğretmenlerinin Yeterlikleri İle İlgili Görüşleri, XI. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi (11.09.2014-14.09.2014).
Özet bildiri Erişim Linki
3. ERDEM A., UZAL G., ERSOY Y., İki Gurp Fen Matematik Öğretmeninin Gerçekleştirdikleri Sınıf İçi Eğitim Etkinliklerinin Karşılaştırılması, Uygulamalı Eğitim Kongresi (13.09.2012-15.09.2012).
Özet bildiri
4. UZAL G., ERDEM A., ERSOY Y., Liselerde Teknoloji Destekli Fizik Öğretimi-I: Öğretmen Görüşleri ve Gereksinimleri, Uygulamalı Eğitim Kongresi (13.09.2012-15.09.2012).
Özet bildiri
5. ERDEM A., UZAL G., ERSOY Y., Projeleri Değerlendirme Ölçeğinin Tasarlanması ve Uygulamasının Analizi, X.Ulusal Fen ve Matematik Eğitimi Kongresi (27.06.2012-30.06.2012).
Tam metin bildiri
6. UZAL G., ERDEM A., ERSOY Y., Proje Tabanlı Fen Matematik Eğitimi Projesinden Yansıtmalar-II:Kazanılan Yeterlikler ve Öğretmen Görüşleri, X.Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi (27.06.2012-30.06.2012).
Tam metin bildiri
7. ERDEM A., UZAL G., ERSOY Y., Proje Tabanlı Fen/Matematik Eğitimi Projesinden yansıtmalar-I: Öğretmen Projelerinin Analizi ve Genel İzlenimler, X.Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Kongresi (27.06.2012-30.06.2012).
Tam metin bildiri
8. UZAL G., ERSOY A. F., ERDEM A., ERSOY Y., Fen Bilgisi/Fizik Öğretmenleri İçin Teknoloji Destekli Fizik Deneyleri, 7.Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi (07.09.2006-09.09.2006).
Özet bildiri
9. ERDEM A., UZAL G., ERSOY Y., Türk Fizik Vakfı Öğretmen Eğitimi Etkinliklerinden Bazı Yansıtmalar, 7:Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi (07.09.2006-09.09.2006).
Özet bildiri
10. ERDEM A., UZAL G., ERSOY Y., Ortaöğrertimi yeniden yapılandırma sürecinde fizik öğretmenlerinin hizmet içi eğitimi, Ortaöğretimde Yeniden Yapılanma Sempozyum (20.12.2004-22.12.2004).
Tam metin bildiri
11. ÜSTÜNER I. Ş., ERDEM A., ERSOY Y., Fen Bilgisi/Fizik Öğretmenlerinin Eğitimi-I: Gereksinimler ve Etkinlikler, V. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi (16.09.2002-18.09.2002).
Tam metin bildiri
12. ÜSTÜNER I. Ş., ERDEM A., ERSOY Y., Fen bilgisi/Fizik Öğretmenlerinin Eğitimi-I: Gereksinimler ve Etkinlikler, 5.Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi (16.09.2002-18.09.2002).
Tam metin bildiri
13. ERDEM A., ÜSTÜNER I. Ş., ERSOY Y., Fen Bilgisi/Fizik Öğretmenlerinin Eğitimi-II: Uygulamaların Değerlendirilmesi, V. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi (16.09.2002-18.09.2002).
Tam metin bildiri
14. ERDEM A., UZAL G., Sanayicinin Elektrik ve Elektronik Teknikerinden Beklentileri, I.Ulusal Meslek Yüksekokulları Sempozyumu (18.10.2001-19.10.2001).
Tam metin bildiri
15. ERDEM A., ÜSTÜNER I. Ş., SANCAR M., Öğretmenlerin Fen-Fizik Eğitimi Konusundaki Görüşleri, IV.Fen Bilimleri Kongresi (06.09.2000-08.09.2000).
Tam metin bildiri
16. ERDEM A., KAYILI M., Kapalı Mekanlarda Konuşma Anlaşılabilirliğini Ses Basınç Düzey Değişimlerine Bağlayan Bir Matematiksel Model, 5.ULUSAL AKUSTİK KONGRESİ (25.05.2000-26.05.2000).
Tam metin bildiri
17. ERDEM A., ÜSTÜNER I. Ş., SANCAR M., Tekirdağ’da Fen-Fizik Öğretmenlerinin Öğretmenlik Özellikleri, II. Ulusal Öğretmen Yetiştirme Sempozyumu (10.05.2000-12.05.2000).
Tam metin bildiri
Editörlükler
1. Fen/Fizik Öğretimi I: Açılımlar, Gelişmeler, Yeni Yaklaşımlar, Yayın Yeri: NOBEL YAYIN DAĞITIM.
Ulusal Kitap
2. Fen/Fizik Öğretimi II: Laboratuvar Etkinlikleri, Deneyler, Yayın Yeri: NOBEL YAYIN DAĞITIM.
Ulusal Kitap
Ulusal Projeler
1. Liselerde Teknoloji Destekli Fizik Öğretimi Bir Grup Öğretmenin Görüşleri ve Gereksinimi, Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi, Yürütücü, 13.02.2014-14.11.2016.
2. Fen Bilgisi/Fizik Öğretmenlerinin Eğitim Sorunları: Gelişmeleri Sürekli İzlemeleri veGerekli Yenilikleri Edinmeleri, Diğer Kamu Kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları Hariç) Destekli Proje, Yürütücü, 03.05.2004-03.11.2005.